Make your own free website on Tripod.com


Fin GO Experimental Blog
Finnish GO blogger

This page is powered by Blogger. Isn't yours?
Tuesday, April 03, 2001
Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2001
Aika: 24. maaliskuuta 2001
Paikka: Hotelli Avion, Malmi, Helsinki
Läsnä:
Matti Siivola
Teemu Rovio
Timo Lindi
Paavo Pietarila
Teemu Hirsimäki
Lauri Paatero
Jaakko Virtanen

Kokous avattiin 17:05.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Siivola ja sihteeriksi Teemu Rovio.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lindi ja Teemu Hirsimäki.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

Go-liiton vuosikertomus 2000 hyväksyttiin.
Go-liiton tilinpäätös 2000 esitettiin ja tilintarkastajien lausunnot kuultiin.
Go-liiton vuoden 2000 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Vuoden 2001 jäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin kerhoille vähintään 30 euroa (6 euroa/jäsen, 4 euroa/opiskelijajäsen ja 3 euroa/alaikäinen jäsen) ja 12 euroa henkilöjäsenelle.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Siivola ja varapuheenjohtajaksi Lauri Paatero.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi.
Vuoden 2001 hallitukseen valittiin Teemu Hirsimäki, Ari Karppinen, Timo Lindi, Paavo Pietarila ja Teemu Rovio.

Vuoden 2001 tilintarkastajiksi valittiin Vesa Laatikainen ja Jaakko Virtanen sekä heidän varamiehikseen Timo Reijola ja Olli lounela.

Vuoden 2001 toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin.

Ilmoitusasiana todettiin, että vuoden 2001 go-leiri järjestetään Herralassa 13-15. heinäkuuta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17:50.