Make your own free website on Tripod.com

Jusan Dan 4.-6.1.2003; some preliminary results
1. Martin Li och Magnus Kylemark 5-1
3. Magnus Persson 4-2
4. Staffan Bäcklund och Erik Ouchterlony 3-3
6. Harry Taari och Lars Willför 3-3

6 wins /6
Christian Nilsson 13k

5 wins /6
Carl-Johan Ragnarsson 1k
Teemu Hirsimäki 1k
Antti Holappa 3k
Olof Fridh 15k
Daniel Hjalmarsson 25k